Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765- NQ/QUTW Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo

11/07/2018

Sáng ngày 10/7/2018, Ban chỉ huy quân sự huyện Tam Đảo đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 765- NQ/QUTW về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tới dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh.

 

Toàn cảnh hội nghị

Trong những năm qua, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 765- NQ/QUTW ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo; Nghị quyết của Đảng ủy Quân khu 2 và Đảng ủy Quân sự tỉnh về thực hiện 3 khâu đột phá  trong huấn luyện của Tư lệnh quân khu, kế hoạch huấn luyện của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị, ổn định tổ chức biên chế, nơi ăn ở, bài giảng, thao trường, bãi tập, đồ dùng huấn luyện. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đủ nội dung, thời gian, đảm bảo quân số; trong huấn luyện luôn bám sát phương châm, phương hướng, nhiệm vụ, vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp, duy trì thực hiện tốt các chế độ trong huấn luyện. Qua đó, kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 80%. Đặc biệt năm 2017, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện có bán đạt thật 1 đại đội dự bị động veien đạt xuất sắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Bên cạnh đó việc xây dựng đợn vị chính quy, vững mạnh toàn diện và chấp hành pháp luật của nhà nước, điều lệnh quân đội, công tác quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến tích cực. Thông qua huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị và giáo dục quốc phòng an ninh, sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện ngày càng được nâng lên, có đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Từ đó góp phần quan trọng trong xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Tam Đảo ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban chỉ huy quân sự huyện và các xã, thị trấn đã đạt được trong công tác quân sự quốc phòng nói chung và việc thực hiện Nghị quyết 765- NQ/QUTWVề nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, để nâng cao sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang huyện, đủ sức hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và lãnh đạo huyện Tam Đảo cũng yêu cầu các đồng chí trong Ban chỉ huy quân sự huyện và các địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ huấn luyện; lãnh đạo, chỉ đạo huấn luyện đúng, đủ nội dung, thời gian, tăng cường hội thi, hội thao, kiểm tra; đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, phương pháp tổ chức huấn luyện và giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần của Nghị quyết 765- NQ/QUTW; đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức và duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua gắn với hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào