Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị lần thứ 21, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020 02/10/2019

Sáng ngày 01/10/2019, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 21, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Bí thư các chi , Đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tiếp công dân định kỳ tháng 9 30/09/2019

Thực hiện Quy định số 11- QĐ/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Sáng ngày 30/9/2019, tại trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu Quốc hội khóa XIV tổ chức buổi tiếp dân. Cùng dự buổi tiếp dân có đồng chí Đinh Văn Mười - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Thành Chung – UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, Ban tiếp công dân và lãnh đạo một số xã trên địa bàn huyện.

UBND huyện sơ kết thực hiện Chỉ thị số 29 – CT/HU về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 30/09/2019

Thực hiện thông báo kết luận số 551- TB/HU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao UBND huyện tổ chức đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Chỉ thị số 29- CT/HU ngày 30/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Sáng ngày 26/09/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Chỉ thị số 29 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Ban thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Thường trực Huyện ủy nghe UBND xã Hợp Châu báo cáo thực trạng về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã 30/09/2019

Chiều ngày 27/09/2019, Thường trực Huyện ủy tổ chức hội nghị nghe UBND xã Hợp Châu báo cáo thực trạng về công tác quản lý đất đai trên địa bàn xã. Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Đinh Văn Mười - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Đăng - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Lê Quý Dương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Tạ Văn Trần - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Thanh tra, Tư pháp và lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Hợp Châu.

Ban Thường vụ Huyện ủy họp và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng 26/09/2019

Sáng ngày 25/9, Ban Thường vụ Huyện ủy đã họp và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến vào một số nội dung: UBND huyện báo cáo: Tờ trình mua sắm trang thiết bị hệ thống Đài truyền thanh các xã, thị trấn; Tờ trình giải thể Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo. Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; Tiểu ban văn kiện trình bày dự thảo đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; công tác tổ chức cán bộ, công tác phát triển đảng viên và triển khai một số nội dung chuyên đề khác.

Tam Đảo Sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị 25/09/2019

Sáng ngày 24/9/2019, Huyện ủy Tam Đảo vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và trao giải Cuộc thi tìm hiểu “Bác Hồ với Vĩnh Phúc và Vĩnh Phúc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Thường trực HĐND – UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện; lãnh đạo các chi đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Thường trực Hội đồng nhân dân huyện họp phiên lần thứ 50 24/09/2019

Sáng ngày 23/9/2019, Thường trực HĐND huyện tổ chức phiên họp lần thứ 50 để thông qua một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì phiên họp. Cùng dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các ông, bà là Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND huyện các đơn vị trên địa bàn huyện; lãnh đạo MTTQ huyện và một số cơ quan liên quan.

Huyện Tam Đảo đẩy nhanh tiến độ chi trả đất dịch vụ và xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường 24/09/2019

Chiều ngày 20/09/2019, UBND huyện nghe báo cáo tiến độ giải quyết chính sách đất dịch vụ, tiến độ thực hiện Nghị quyết số 38/2019/NQ-HĐND về hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa, cải tạo cống, rãnh thoát nước thải khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Quý Dương - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Tài nguyên & Môi Trường; Chủ tịch UBND các xã trên địa bàn huyện.

Phó chủ tịch UBND huyện Lê Quý Dương tiếp công dân định kỳ tháng 9 năm 2019 23/09/2019

Sáng ngày 20/9/2019, tại Trụ sở tiếp công dân huyện, đồng chí Lê Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 9/2019. Cùng dự có các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo UBND các xã Đại Đình, Hợp Châu.

Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục 20/09/2019

Sáng ngày 19/09/2019, Sở Giáo dục & Đào Tạo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với UBND huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Huyến - Quyền Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh; đồng chí Đinh Văn Mười - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh, lãnh đạo các xã, thị trấn; hiệu Trưởng các nhà trường trên địa bàn huyện.

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào