UBND huyện tổ chức họp cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

16/11/2021

Sáng ngày 15/11, các đồng chí Thường trực UBND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban công tác tuần thứ 47 để nghe và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đồng chí Thường trực UBND huyện đã cho ý kiến về: Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên; Quy hoạch, vị trí, địa điểm đấu giá đất dịch vụ trên địa bàn huyện Tam Đảo; Kế hoạch, phương án đấu giá đất dịch vụ trên địa bàn huyện; Kế hoạch thi tuyển công chức xã, thị trấn; kế hoạch thi tuyển giáo viên trên địa bàn huyện…

Thời gian qua, theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ trì xây dựng Đề án Đề án bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên để nhằm giúp cho huyện thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa, phát huy giá trị của khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên - Tam Đảo; đồng thời tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội của huyện nhất là du lịch dịch vụ của huyện ngày càng phát triển. Đề án được lập với tổng diện tích hơn 850ha với nhiều hạng mục công trình cần trùng tu, tôn tạo trong Khu Tây Thiên với tổng nguồn vốn trên 476 tỷ đồng…

Cho ý kiến vào nội dung này đồng chí Đinh Văn Mười yêu cầu Phòng Văn hóa - Thông tin huyện chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến của các đại biểu cũng như ý kiến của các Sở, ngành của tỉnh chỉnh sửa đề án đảm bảo ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó đặc biệt quan tâm tới các nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện để triển khai thực hiện Đề án có hiệu quả. Trên cơ sở được giao nhiệm vụ UBND huyện sẽ đăng ký thời gian cụ thể để báo cáo Đề án với UBND tỉnh theo quy định.

Đối với việc thực hiện đấu giá đất dịch vụ trên địa bàn huyện Thường trực UBND huyện giao Phòng Kinh tế & Hạ tầng; Phòng Tài Nguyên & Môi trường; Ban Quản lý dự án huyện thực hiện rà soát toàn bộ các vị trí đất dịch vụ đấu giá đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng để thực hiện các bước đấu giá theo quy định trong năm 2021. Đối với Kế hoạch đấu giá đất trong năm 2022 và cả giai đoạn 2021-2025 phải xây dựng kế hoạch cụ thể trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch đất đã được duyệt, nhu cầu đất ở của người dân…/.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào