BTV Huyện ủy họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2021

11/10/2021

Sáng ngày 08/10/2021, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã họp phiên thường kỳ tháng 10 năm 2021 để cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy  chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về: Tờ trình của UBND huyện về bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình Kế hoạch đầu tư công năm 2022; Tờ trình về bổ sung dự toán ngân sách huyện 2021 từ nguồn kết dư; Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả kỳ họp thứ ba, HĐND huyện khóa III về giải quyết các công việc phát sinh đột xuất; công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên mới.

Sau khi nghe các đồng chí trong BTV Huyện ủy phân tích làm rõ hơn trong việc xác định nguồn vốn bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; một số công trình, dự án dự kiến đầu tư trong năm 2022 theo kế hoạch UBND trình.  Kết luận hội nghị BTV Huyện ủy đồng ý về những nội dung mà UBND huyện đã trình về tổng số nguồn vốn bổ sung cho kế hoạch đầu công giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022 của UBND huyện. Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long đề nghị UBND huyện rà soát lại danh mục đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, cũng như kế hoạch đầu tư công năm 2022 để đảm bảo bố trí các nguồn vốn cho phù hợp, lựa chọn các công trình, dự án đầu tư phát huy hiệu quả và có tác động tích cực đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật nhất là luật đầu tư công và luật tài chính ngân sách. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực đầu tư. Các cơ quan, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhất là công tác tự kiểm tra và phát huy tốt vai trò giám sát của cộng đồng đối với việc đầu tư các công trình dự án ở địa bàn. UBND huyện hoàn thiện các Tờ trình, kế hoạch để trình HĐND huyện xem xét ban hành nghị quyết theo quy định.../. .

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào