Họp triển khai phương án cưỡng chế thu thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với một số dự án trên địa bàn

07/10/2021

Chiều ngày Ngày 5/11, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất huyện họp triển khai phương án tổ chức cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với một số dự án trên địa bàn huyện. Đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Trần Thái Sơn - Ủy viên BTV Huyện ủy,  Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại cuộc họp, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất họp tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 4 hộ gia đình liên quan tới Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Đại Đình, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo và 01 hộ gia đình liên quan dự án Đường vành Đai phía đông huyện lỵ Tam Đảo (đoạn nối từ ĐT.310 - QL2B mới) thuộc Thị trấn Hợp Châu để thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn. Tất cả các gia đình thuộc diện cần GPMB này đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của huyện thực hiện các bước thu hồi đất GPMB như: ban hành thông báo thu hồi đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm; công khai phương án Bồi thường hỗ trợ, GPMB; ban hành Quyết định thu hồi đất, Quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó UBND huyện, cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tổ chức tuyên truyền vận động, đối thoại nhiều lần, có văn bản trả lời theo quy định đối với các nội dung kiến nghị của hộ, nhưng hộ vẫn  không chấp hành quyết định thu hồi đất và đưa ra các yêu sách trái quy định, không bàn giao mặt bằng.

Sau khi nghe ý kiến của các đồng chí tại cuộc họp, đồng chí Trần Thái Sơn - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các Thị trấn tiếp tục vận động, tuyên truyền, đối thoại, thuyết phục các hộ dân chấp hành quyết định thu hồi đất của UBND huyện. Để đảm bảo cho công tác cưỡng chế thu hồi đất đạt được kết quả đề ra Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Thái Sơn cũng đã giao các đơn vị chức năng chuẩn bị các điều kiện để Ban thực hiện cưỡng chế thực hiện cưỡng chế thu hồi đất triển khai theo đúng quy định của pháp luật. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu việc cưỡng chế phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bảo trật tự, an toàn, đúng quy định của pháp luật, đặc biệt, không để các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình làm phát sinh những vấn đề mới ảnh hưởng đến an ninh, trật tự trên địa bàn./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào