Đoàn Thanh tra Bộ Công an: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên bàn huyện Tam Đảo

07/10/2021

Sáng ngày 06/10/2021, Đoàn Thanh tra Bộ Công an đã có buổi làm việc với UBND huyện Tam Đảo về việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên bàn huyện. Thượng tá Lê Thị Hạnh - Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vũ Thị Bích Ngọc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Trần Kim San - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hôi của huyện.

 

Đồng chí Thượng tá Lê Thị Hạnh - Thanh tra viên cao cấp, Trưởng phòng Thanh tra (Bộ Công an), Phó Trưởng đoàn chủ trì buổi làm việc

Những năm qua, UBND huyện Tam Đảo đã lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, Thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật, nhất là việc thực hiện Nghị định 49 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, tăng cường công tác giám sát, giáo dục các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương. Các phòng, ban, cơ quan của huyện và các địa phương đã chủ động thực hiện, đảm bảo tính nghiệm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, trong công tác quản lý các đối tượng, UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thực hiện các biện pháp đảm bảo tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện phân công tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm tiếp nhận giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và vận động nhân dân trong khu vực dân cư phối hợp chặt chẽ với gia đình giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, vận động và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh tiếp nhận và giúp đỡ việc làm cho người chấp hành xong hình phạt tù, trợ giúp về tâm lý…

 

Đồng chí Đinh Văn Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi làm việc

Về công tác thi hành án hình sự, cơ quan thi hành án hình sự công an huyện đã tiếp nhận 296 bản án, quyết định thi hành án; tổng số người thi hành án hình sự tại các xã, thị trấn 84 đối tượng. Về công tác tái hòa nhập cộng đồng, việc tiếp nhận người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng và công tác tổ chức quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù tại địa bàn quản lý, tổng số đã tiếp nhận là 244 người. Trong đó, số hiện đang quản lý là 126 đối tượng.

Tại buổi kiểm tra, Đoàn thanh tra của Bộ công an đã đề nghị UBND huyện làm rõ các nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong tổ chức thực hiện; làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch UBND huyện trong chỉ đạo, triển khai thực hiện; sự vào cuộc của các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban chức năng của huyện; hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luật về công tác tái hòa nhập cộng đồng; các hoạt động trợ giúp pháp lý; trách nhiệm của cơ quan quản lý đối với người khi hết thời gian thi hành án trở về địa phương; vấn đề đào tạo nghề, tạo việc làm cho các đối tượng chấp hành xong án phạt tù, được đặc xá, tha tù trước thời hạn trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng…

 Theo chương trình làm việc, Đoàn Thanh tra sau khi làm việc trực tiếp với UBND huyện, Đoàn kiểm tra, thu thập số liệu tại một số phòng, ban chức năng của huyện liên quan đến các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; hồ sơ thực hiện các văn bản chỉ đạo; số liệu cụ thể chứng minh cho công tác triển khai thực hiện các nội dung liên quan. Đoàn làm việc trực tiếp với UBND Thị trấn Đại Đình và UBND Thị trấn Hợp Châu và Công an huyện trong việc triển khai thực hiện việc chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào