Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tam Đảo trực tiếp kiểm sát Cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo

07/10/2021

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo. Mới đây, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tam Đảo phối hợp Ủy Ban Mặt trận tổ quốc huyện Tam Đảo công bố Quyết định, Kế hoạch và tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo quý II năm 2021. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự của Viện kiểm sát đề ra đầu năm 2021 là: “Đổi mới và nâng cao hiệu quả kiểm sát trực tiếp Cơ quan thi hành án cùng cấp”.

 

 

 

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện công bố Quyết định kiểm sát trực tiếp công tác thi hành án dân sự đối với Chi cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo quý II năm 2021

Theo kế hoạch, hoạt động phối hợp kiểm sát giữa hai cơ quan tại Cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 10 năm 2021. Thông qua công tác phối hợp kiểm sát nhằm phát hiện những tồn tại, thiếu sót trong phân loại số việc có điều kiện và không có điều kiện thi hành án; trình tự, thủ tục thi hành án; việc thực hiện các quy định về chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự… Xác định nguyên nhân, điều kiện phát sinh các tồn tại, thiếu sót để ban hành kiến nghị, kháng nghị yêu cầu Cục thi hành án dân sự huyện Tam Đảo khắc phục, sửa chữa, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác thi hành án dân sự./.

Lê Phương - VKS huyện

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào