Đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long giao ban với các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện.

05/10/2021

Sáng ngày 04/10/2021, đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy đã tổ hội nghị giao ban với các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy,  MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện để đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2021; triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí: Nguyễn Thành Chung -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Vũ Thị Bích Ngọc - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

 

Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch, bệnh Covid-19, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và nhiệm vụ chính trị của huyện, các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy, MTTQ huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện. Các Ban Xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy đã kịp thời tham mưu cho Huyện ủy thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kiểm tra giám sát, xây dựng tổ chức đảng, phát triển đảng viên mới, công tác cán bộ… MTTQ huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể hội viên, đoàn viên, nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ và các đoàn thể thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao, cùng cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị quan tâm, quyết tâm, quyết liệt trong phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc giám sát công tác phòng, chống dịch tại địa bàn dân cư, doanh nghiệp. Công tác xây dựng MTTQ, các đoàn thể được chăm lo. Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện đã vận động, tập hợp quần chúng…

Tham gia thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động của các Ban, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội như công tác thu hút, tập hợp hội viên, đoàn viên; công tác tham mưu cho Huyện ủy; sự phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Đồng thời các đại biểu cũng đã đề ra một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả hoạt động của các Ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội huyện trong 9 tháng đầu năm 2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ những tháng cuối năm 2021 đồng chí Bí thư Huyện ủy đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị -xã hội thuộc huyện tập trung thực hiện: Tập trung đánh giá kết quả hoạt động của các Ban, MTTQ và các đoàn thể ở cơ sở; tập trung xây dựng kế hoạch, quy trình để tham mưu thực hiện tốt kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ huyện đối với các hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể; Làm tốt công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức đoàn thể và nhân dân. Chuẩn bị tốt các nội dung để thực hiện hoạt động chất vấn trong Đảng cũng như chất vấn trong HĐND. Thực hiện tốt các nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội; chú trọng tới công tác tự kiểm tra trong cơ quan, tổ chức…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào