Tập huấn xây dựng kế hoạch đảm bảo cho tác chiến phòng thủ huyện năm 2021

14/09/2021

Thực hiện Hướng dẫn số 94/HD-BCDKVPT ngày 7/9/2021 của Ban chỉ đạo khu vực phòng thủ huyện về xây dựng kế hoạch đảm bảo  trong tác chiến phòng thủ (gọi tắt là Kế hoạch B). Ban chỉ huy quân sự huyện đã tổ chức tập huấn, xây dựng kế hoạch đảm bảo trong tác chiến phòng thủ, nhằm thống nhất phương pháp soạn thảo kế hoạch B của các phòng, ban, ngành đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn huyện. Mục đích của lớp tập huấn nhằm bổ sung những nội dung, chỉ tiêu còn thiếu trong tác chiến phòng thủ của huyện.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Khu vực phòng thủ là khu vực được tổ chức về quốc phòng, an ninh theo địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nằm trong hệ thống phòng thủ chung của cả nước. Khu vực phòng thủ giữ vị trí chiến lược quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhằm khai thác, phát huy thế mạnh tổng hợp ngăn ngừa, đẩy lùi mọi nguy cơ gây mất ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng đối phó và đối phó thắng lợi với mọi tình huống có thể xảy ra cả trong thời bình và thời chiến.

Do vậy căn cứ vào Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện, kế hoạc xây dựng tác chiến phòng thủ huyện mà các cơ quan đơn vị phải cụ thể hóa nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong các tình huống cụ thể thông qua việc triển khai xây dựng kế hoạch đảm bảo trong tác chiến phòng thủ sát với tình hình, điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị; góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đặt ra đảm bảo giữ vững khu vực phòng thủ của huyện./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào