Tập huấn triển khai công tác rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo năm 2021

14/09/2021

Sáng ngày 11/9/2021 UBND huyện phối hợp với Sở lao động thương binh & xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn triển khai công tác rà soát, phân loại hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và triển khai Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính Phủ; Pháp lệnh số 02/2020/ UBTVQH14 ngày 19/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội triển khai hướng dẫn về chế độ, chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội.

 

 

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia hội nghị tập huấn có lãnh đạo UBND, cán bộ Lao động thương binh & xã hội các xã, thị trấn và các ông, bà là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn huyện.

Tại lớp tập huấn các đại biểu được quán triệt các nội dung chủ yếu về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 theo Nghị định của Chính phủ; quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; phương pháp bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo; giải đáp một số thắc mắc thực tế trong quá trình rà soát, phân loại hộ nghèo. Bên cạnh đó các đại biểu còn được nghe các các đồng chí báo cáo viên giới thiệu hướng dẫn một số văn bản mới về lĩnh vực bảo trợ xã hội, người có công.

Thông qua lớp tập huấn này nhằm cung cấp cho cán bộ lao động thương binh xã hội và những người làm trực tiếp thu thập tin để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ thoát nghèo đến cuối năm 2021 trên địa bàn, qua đó làm cơ sở cho việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2022 và những năm tiếp theo. Đồng thời thực hiện có hiệu quả chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, đảm bảo khách quan, đúng, đủ, kịp thời, không bỏ xót đối tượng./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào