Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

09/02/2021

Sáng ngày 08/02/2021 Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Văn Mười – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Nguyễn Thành Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện. Lê Công Thành - ủy viên BTV HU, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy; lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện.

 

Các đại biểu nhất trí thông qua số lượng đại biểu được bầu, số đại biểu và thành phần giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, thống nhất về số lượng đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu là: 35 đại biểu. Về tổng số đại biểu được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện là 66 đại biểu. Về dự kiến thành phần số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026: Chuyên trách Đảng là 18 đồng chí bằng 27,27%; Công tác chính quyền là 32 đồng chí bằng 48,49%; MTTQ và Các thành viên 8 đồng chí bằng 12,12%; các thành phần khác là 8 đồng, bằng 12,12%.

Về dự kiến cơ cấu kết hợp người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 là: Người ngoài Đảng là 7 người chiếm 10,6%; nữ là 24 đồng chí chiếm 36,36%; Tuổi trẻ (dưới 40 tuổi) là 10 đồng chí chiếm 15,15; Dân tộc thiểu số là 20 đồng chí, chiếm 30,3%; Tôn giáo là 01 đồng chí chiếm 1,15; Tái cử khoảng 19 người, chiếm 28,78./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào