Ban Chỉ đạo Thị trấn Tam Đảo làm việc với UBND Thị trấn Tam Đảo

22/05/2020

Sáng ngày 22/5/2020, tại Thị trấn Tam Đảo, Ban chỉ đạo thị trấn Tam Đảo do đồng chí Lê Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo cùng các thành viên ban chỉ đạo đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Tam Đảo về việc chỉ đạo, tập trung giải quyết một số vấn đề liên quan đến đất đai, trật tự xây dựng địa bàn thị trấn.

 

 

 

Đồng chí Lê Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Tại buổi làm việc các đồng chí thành viên BCĐ đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kết luận của đồng chí trưởng Ban chỉ đạo giao tại cuộc họp trước, trong đó thuộc về các lĩnh vực như: Công tác quản lý trật tự xây dựng, kinh doanh dịch vụ homestay; việc tổ chức kiểm tra giấy phép kinh hoạt động, kiển tra việc thực hiện quy chế hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ và các vấn đề liên quan đến môi trường trên địa bàn thị trấn. Đồng thời, UBND thị trấn cũng báo cáo thêm về thực trạng vi phạm về đất đai đến hiện nay trên địa bàn thị trấn Tam Đảo. Qua nghe báo cáo, kết quả cho thấy, từ khi thành lập BCĐ thị trấn Tam Đảo để giải quyết các vấn đề khó khăn, phúc tạp, BCĐ đã tập trung quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn. Tuy nhiên do nhu cầu phát triển về du lịch của nhân dân thị trấn, tình trạng xây dựng trái phép, hoạt động của các cơ sở homestay diễn ra khá phức tạp và khó xử lý; công tác quản lý về du lịch còn nhiều chồng chéo chưa phân cấp rõ ràng…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Quý Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh việc thành lập Ban chỉ đạo thị trấn Tam Đảo của huyện nhằm tăng cương công tác quản lý, đưa các hoạt động của thị trấn Tam Đảo đi vào nề nếp, hoạt động hiệu quả. Để làm được vấn đề nêu trên đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cần có sự vào cuộc quyết liệt của các thành viên BCĐ và cả hệ thống chính trị. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Phòng Tài nguyên Môi trường, phối hợp với UBND thị trấn tiếp tục rà soát các hộ lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn thị trấn; giao phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch đề xuất kinh phí khắc phục xử lý cống, rãnh thoát nước đã bị hư hỏng trên địa bàn thị trấn; Đề xuất kinh phí bố trí cho xây dựng đề án phát triển homestay Tam Đảo và xử lý môi trường đô thị trên địa bàn. Giao công an huyện chỉ đạo Công an Thị trấn Tam Đảo phối hợp với UBND thị trấn ngăn chặn tình trạng xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai trên địa bàn. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng đề đề nghị Ban Quản lý khu du lịch Tam Đảo phối hợp với Ban Quản lý dự án lập hồ sơ quyết toán các công trình do Ban quản lý khu du lịch làm chủ đầu tư, đặc biệt là hồ sơ quyết toán công trình xử lý nước thải. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị UBND thị trấn xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về đất đai, tiếp tục rà soát, thống kê các hộ vi phạm và đề xuất hướng xử lý, nghiêm cấm không để phát sinh mới về vi phạm đất đai trên địa bàn../..

Trần Luận

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào