BTV Huyện ủy duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Hồ Sơn và Đảng bộ công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo nhiệm kỳ 2020-2025

20/05/2020

 

 

Chiều Ngày 18/5/2020, BTV Huyện ủy đã tổ chức hội nghị duyệt văn kiện Đại hội Đảng bộ xã Hồ Sơn và Đảng bộ công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Tam Đảo nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị duyệt văn kiện Đảng bộ xã Hồ Sơn

Cho ý kiến về nội dung báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Hồ Sơn các đồng chí trong BTV Huyện ủy ngoài việc góp ý trực tiếp vào văn kiện, còn tập trung thảo luận để đưa ra những định hướng, mục tiêu mà Đảng bộ xã Hồ Sơn cần tập trung chỉ đạo, thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung xây dựng đô thị xanh. Trong lộ trình phát triển 5 năm nhiệm kỳ tới Hồ Sơn cần trải qua 02 giai đoạn: xây dựng nền kinh tế ven đô thị và nền kinh tế đô thị vào năm 2025. Nhấn mạnh về những nội dung đột phá trong nhiệm kỳ tới đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long đề nghị Đảng bộ xã Hồ Sơn cần lựa chọn trong khâu đột phá của nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung củng cố phát triển kinh tế tập thể; củng cố tổ chức bộ máy theo hướng đô thi; tập trung quan tâm phát triển liên kết vùng; xây dựng con người Hồ Sơn theo hướng văn minh - năng động – sáng tạo, khát khao làm giàu…

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị duyệt văn kiện Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo

Đối với Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo, các đồng chí trong BTV Huyện ủy cơ bản đồng thuận với các báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Đảng bộ công ty. Tuy nhiên đồn chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long cũng lưu ý Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo cần đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tham mưu xây dựng quy hoạch và quản lý quy hoạch thủy lợi; triển khai thực hiện tốt về quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động thủy lợi ở địa bàn. Tập trung phối hợp với các địa phương tháo gỡ khó khăn trong việc cung cấp nước phục vụ sản xuất và đời sống xã hội. Có phương án, kế hoạch sử dụng tài nguyên nước tiết kiện, hiệu quả. Quan tâm tới công tác thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng cho rằng: Ngoài việc thực hiện tốt công tác chính trị tại địa phương Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Tam Đảo có thể tham gia góp phần phát triển kinh tế của huyện thông qua tận dụng các hồ đập, diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản

Cũng tại hội nghị các đồng chí BTV Huyện ủy đã cho ý kiến về chương trình của Đại hội và Đề án nhân sự của Đảng bộ xã Hồ Sơn và Đảng bộ Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Tam Đảo trình tại đại hội nhiệm kỳ 2020-2025./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào