Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị lần thứ 24, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020

19/05/2020

Chiều ngày 18/5/2020, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 24, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị đã góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020; Trờ trình xin ý kiến của UBND huyện vào kế hoạch sử dụng đất năm 2020. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát; chủ động nghiên cứu, quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo việc xây dựng và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Các cuộc kiểm tra cơ bản đi vào trọng tâm, trọng điểm; các cuộc giám sát được mở rộng; nội dung gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, địa phương, đơn vị. Trong nhiệm kỳ Ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra 56 cuộc đối với 66 tổ chức Đảng và 11 đảng viên, tăng 35 cuộc so với nhiệm kỳ 2010 – 2015. Trong đó: Huyện ủy kiểm tra 12 cuộc với 22 tổ chức Đảng và 08 đảng viên; Đảng bộ cơ sở kiểm tra 44 cuộc với 44 tổ chức Đảng và 03 đảng viên. Thực hiện thi hành kỷ luật khiển trách đối với 03 tổ chức Đảng; thi hành kỷ luật đối với 62 đảng viên, trong đó khiển trách 59 đảng viên, cảnh cáo 03 đảng viên. Những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã góp phần đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong công tác lãnh đạo và xây dựng Đảng của huyện.

 

 

Đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ ra những khó khăn vướng mắc trong một số lĩnh vực: Công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng ở các Đảng bộ cơ sở còn gặp nhiều khó khăn; Cán bộ thực hiện công tác kiểm tra giám sát còn kiêm nhiệm; Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, kiến nghị, phản ánh của công dân giải quyết chưa kịp thời; công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trái phép; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, thực hiện chính sách đất dịch vụ chững lại…

 

 

Đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy duy trì thảo luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận sự nỗ lực cố gắng, đoàn kết của toàn Đảng bộ trong quyết tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Bên cạnh đó đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quý II. Trên cơ sở đó đồng chí đã đề nghị các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm như: Tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, tập trung đông người trên địa bàn; tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở, các đồng chí trong BTV, BCH, UVUB được phân công phụ trách các xã, thị trấn phải cùng chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở; tập trung tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Đại hội đảng bộ các xã, thị trấn trên trên địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí Lưu Đức Longh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đồng chí trong BTV, BCH Huyện tham gia ý kiến  trực tiếp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đồng thời thống nhất thông qua kế hoạch sử dụng đất của UBND huyện trong năm 2020…/.

 

 

 

Toàn cảnh hội nghị

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào