Huyện ủy Tam Đảo tổ chức họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

13/02/2020

Sáng ngày 12/02, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức Hội nghị họp Tiểu ban văn kiện Đại hội đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 lần 2. Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Văn Mười - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện;  đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ Biên tập văn kiện và bộ phận tổng hợp giúp việc Tiểu ban.

 

Đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí Thường trực Tiểu ban và toàn thể thành viên Tiểu ban Văn kiện tập trung thảo luận, tham gia ý kiến bổ sung, hoàn thiện Dự thảo (lần 2) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá III trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy Lưu Đức Long - Trưởng Tiểu ban văn kiện: Ghi nhận sự cố gắng của thành viên Tiểu ban, Tổ biên tập đã tích cực tham mưu, xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa III, cơ bản các nội dung báo cáo đã bám sát đề cương, định hướng, gợi ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, những định hướng, yêu cầu của Trung ương và Tỉnh ủy, hoàn thành dự thảo đúng tiến độ như Kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện đã đề ra. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu Tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp tại Hội nghị này để bổ sung hoàn thiện báo cáo, đảm bảo quán triệt và thể hiện đầy đủ những quan điểm, phương châm chỉ đạo của Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Chỉ rõ những vấn đề quan trọng, có ý nghĩa lâu dài của địa phương; đánh giá đúng tình hình khách quan, trung thực, nổi bật kết quả thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ rõ ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Huyện ủy. Cân nhắc, lựa chọn và xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 sát với tình hình thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả; lựa chọn đúng, phân tích sâu một số vấn đề quan trọng, có tính đột phá và một số nội dung mới đặt ra cần được giải quyết trong thời gian tới; rà soát, bổ sung số liệu, xây dựng các chỉ tiêu sát với tình hình thực tiễn địa phương, đảm bảo đúng yêu cầu, quy định và định hướng chung.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các Tổ giúp việc cho Tiểu ban Văn kiện cần họp và thống nhất báo cáo, số liệu bổ sung, hoàn thiện Báo cáo chính trị để trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong thời gian sớm cho ý kiến bổ sung, hoàn chỉnh để triển khai các bước lấy ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV đảm bảo thời gian và chất lượng; từng thành viên trong Tiểu ban phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào