BTV Huyện ủy họp và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

29/11/2019

 

Sáng ngày 29/11/2019, BTV Huyện ủy Tam Đảo đã họp và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đồng chí trong BTV Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về: Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2019, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2019 và xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Báo cáo bổ sung các công trình, dự án và quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện.

Theo báo cáo: Việc thu ngân sách năm 2019 trên địa bàn huyện đã cơ bản đạt tiến độ kế hoạch so với dự toán giao; có 5/11 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ kế hoạch giao. Chi ngân sách địa phương năm 2019 ước đạt 102% so với dự toán giao, đạt 127% so với dự toán tỉnh giao. Công tác thực hiện đầu tư công trên địa bàn cũng được thực hiện theo đúng các quy định của Luật Đầu tư công; công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 ước đạt 81,2% kế hoạch vốn…

Trên cơ sở nội dung dự thảo báo cáo và ý kiến gợi ý thảo luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy, các đại biểu cơ bản nhất trí với những nội dung được thông qua. Bên cạnh đó các đại biểu có ý kiến đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác tài chính ngân sách, đầu tư công trong năm 2020; công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện.

Kết luận hội nghị đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã cho ý kiến chỉ đạo vào từng nội dung cụ thể:

Đối với Báo cáo bổ sung các công trình, dự án và quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện. Ban Thường vụ Huyện ủy cơ bản đồng thuận với những Báo cáo, Tờ trình, kiến nghị của UBND huyện. Tuy nhiên đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đã chỉ ra một số hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Từ đó đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Cần phải tập trung các biện pháp, giải pháp để thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, sử dụng sai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; cần sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai ở địa bàn; tập trung tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân đối với các quy định về đất đai, thực hiện tốt việc công khai minh bạch trong thu hồi đất, giải phóng mặt bằng ; tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025; cần kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ quản lý đất đai các cấp.

Đối với lĩnh vực Tài chính ngân sách. Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND các cấp cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Tài chính ngân sách, tăng cường công khai, minh bạch trong tài chính ngân sách, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý ngân sách; hạn chế tối đa việc kết dư ngân sách, chuyển nguồn; nâng cao năng lực hoạt động của chính quyền địa phương trong quản lý, điều hành nhiệm vụ Tài chính ngân sách. HĐND giao dự toán ngân sách sát với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường các biện pháp, giải pháp để tăng thu ngân sách, chống thất thu, thu đúng, thu đủ, giảm nợ thuế trên địa bàn. Việc phân bổ giao dự toán ngân sách phải sát với nhiệm vụ của địa phương, hạn chế việc phát sinh ngoài dự toán và chi vượt dự toán, nghiên cứu tăng chi cho đầu tư phát triển, tiết kiệm chi thường xuyên…

Đối với công tác đầu tư công năm 2020, BTV Huyện ủy đồng ý cho điều chỉnh danh mục, nguồn vốn theo UBND huyện báo cáo. Tuy nhiên đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND rà soát, nghiên cứu để triển khai thực hiện tốt các nội dung, các bước trong đầu tư công theo đúng quy định.

Cũng tại hội nghị, các đồng chí trong  BTV Huyện ủy cũng nghe và  cho ý kiến về công tác cán bộ, và một số nội dung chuyên đề khác./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào