UBND huyện sơ kết thực hiện Chỉ thị số 29 – CT/HU về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng

30/09/2019

 

Thực hiện thông báo kết luận số 551- TB/HU ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc giao UBND huyện tổ chức đánh giá kết quả 9 tháng thực hiện Chỉ thị số 29- CT/HU ngày 30/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Sáng ngày 26/09/2019, UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Chỉ thị số 29 về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng của Ban thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan đơn vị; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe kết quả thực hiện Chỉ thị số 29- CT/HU ngày 30/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong 9 tháng đầu năm 2019; Thông qua Quyết định và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác chỉ đạo, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị phức tạp, kéo dài gồm 17 đồng chí.Trong đó  đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng chịu trách nhiệm điều hành chung mọi hoạt động của tổ; thông qua kế hoạch chỉ đạo, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện và Chỉ thị số 01/CT – UBND về tăng cường trách nhiệm trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh trên địa bàn.

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số đơn, khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn huyện đã tiếp nhận là 204 đơn bằng 193% so với cùng kỳ năm 2018 (tăng 72 đơn). Trong đó đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính là 198 đơn, đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết là 06 đơn. Đơn đã giải quyết xong là 141/198 đơn đạt 71%; đơn đang giải quyết là 57/198 đơn bằng 29%. Đối với công tác phòng chống tham nhũng UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn công khai minh bạch trong việc mua sắm công, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách, quản lý sử dụng đất… Kết quả đã có 39/39 cơ quan, đơn vị kê khai với tổng số người phải kê khai là 347/377 đạt 100%.

Sau khi nghe kết quả thực hiện Chỉ thị số 29- CT/HU ngày 30/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trong 9 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện, hội nghị đã tiến hành thảo luận, trong đó các phòng, ban, cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn đã giải trình và làm rõ thêm một số vụ việc chưa được giải quyết, nguyên nhân dẫn đến các vụ việc để kéo dài trong thời gian qua và xin tham vấn hướng giải quyết  đối với các vụ việc khó khăn, phức tạp để từ đó có hướng giải quyết các vụ việc trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp -Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh của người dân, phân công lãnh đạo trực tiếp công dân, niêm yết công khai lịch tiếp công dân tại trụ sở UBND xã và thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã; các vụ việc đã được trả lời, giải quyết xong các xã phải thông báo bằng văn bản, gửi về UBND huyện để tổng hợp kết quả giải quyết. Đồng thời, đồng chí đề nghị làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến Chỉ thị 01 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan đơn vị; đề nghị các thành viên trong tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ cụ thể đã được phân công và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để thực hiện đạt hiệu quả, không để xảy ra tình trạng xử lý chậm và kéo dài trong thời gian tới đối với công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn huyện./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào