Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020 họp phiên lần thứ 20

07/08/2019

Sáng ngày 06/8/2019, Huyện ủy Tam Đảo tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 20, khóa III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Đinh Văn Mười – Phó Bí thư Huyện ủy đồng chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đại diện các Ban xây dựng Đảng thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ đại hội XII; cho ý kiến vào Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; triển khai một số nội dung chuyên đề khác.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, BCH Đảng bộ huyện Tam Đảo đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết về xây dựng Đảng. Việc triển khai thực hiện các nghị quyết được thực hiện bài bản, được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, đề án chuyên đề, nghiên cứu kỹ lưỡng, đạt được những kết quả quan trọng, tạo niềm tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Về thực hiện Điều lệ Đảng, cấp ủy từ huyện đến cơ sở thực hiện tốt việc quán triệt Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đảng bộ huyện đã chủ động trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng như: Tập trung lãnh đạo, lựa chọn và giải quyết những việc cấp bách, nổi cộm, bức xúc của nhân dân; chú trọng tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; có quan điểm đúng đắn, phù hợp về xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số, lựa chọn việc cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao; chủ động sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế…

 

Các đồng chí Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu đã chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo; thực trạng và khó khăn trong công tác quản lý đảng, phát triển đảng viên, tình hình đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên, đánh giá, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên…

 

Các đại biểu dự phiên họp

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, sau hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì cùng Văn phòng Huyện ủy và các cơ quan liên quan tiếp thu ý kiến thảo luận, rà soát các đề xuất, kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng. Các cấp, các ngành nghiêm túc đánh giá sâu sắc, toàn diện về công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng tại đơn vị. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết về xây dựng Đảng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cùng với thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, cần tập trung lãnh đạo thật tốt đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019, 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo đà vững chắc thực hiện các mục tiêu cho nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng khẳng định: Để chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng lần thứ XIII, Huyện ủy Tam Đảo sẽ sớm ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thành lập 03 Tiểu ban và 05 tổ công tác giúp việc để tổ chức, phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.  Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND huyện hoàn thành báo cáo tổng kết tình hình phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2015-2020 trong tháng 10/2019, trong đó cần xây dựng được Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2020-2025 thực sự khoa học, bám sát thực tiễn; các ban xây dựng Đảng thuộc Huyện ủy, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cũng chủ động hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả công tác trong 5 năm qua.

 

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào