Thường trực HĐND huyện giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện

10/07/2019

Sáng 05/7, dưới sự chủ trì của các đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện. Dự buổi giám sát có các ban của HĐND huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành.

 

Toàn cảnh buổi giám sát

Trước và sau kỳ họp thứ 12, HĐND huyện, cử tri trong huyện đã có 88 ý kiến, kiến nghị thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp & Phát triển nông thôn; thủy lợi; giao thông; xây dựng; kế hoạch đầu tư, tài chính; điện; Tài nguyên & Môi trường; bồi thường giải phóng mặt bằng; văn hóa - xã hội.

Theo kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế, HĐND huyện đối với báo cáo của UBND huyện về tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 thì cơ bản các nội dung được trả lời thẳng thắn, rõ ràng, đảm bảo tính thuyết phục; việc đánh giá phân loại, sắp xếp đưa vào các biểu theo tiêu chí “đã được giải quyết” và “đang tiếp tục giải quyết” cơ bản đảm bảo chính xác, tạo thuận lợi cho hoạt động thẩm tra, giám sát của các ban HĐND huyện. Một số nội dung cử tri kiến nghị đã được UBND huyện xem xét, giải quyết, trả lời xong, có kết quả cụ thể; một số nội dung đã được UBND huyện tiếp thu, tổ chức thực hiện kịp thời,

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND huyện làm rõ thêm về một số nội dung kiến nghị của cử tri xung quanh các vấn đề: biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường Tỉnh lộ 302 đoạn qua xã Hồ Sơn; việc nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn ở thôn Cửu Yên xã Hợp Châu; việc kiểm tra các xe trọng tải lớn chạy qua xã Đạo Trù làm hỏng đường; việc bố trí nguồn vốn để hoàn thiện công trình Trường Mầm non Hồ Sơn … đưa ra kế hoạch, lộ trình thời gian giải quyết cụ thể đối với những vấn đề đang được giải quyết.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần quan tâm, chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi việc giải quyết nội dung các kiến nghị đã được UBND huyện phân công, giao nhiệm vụ ở các ngành, các cấp để kịp thời cập nhật thông tin, báo cáo kết quả thực hiện với Thường trực HĐND và các cử tri. Việc phân công, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, UBND cấp xã, thị trấn trả lời, giải quyết cần thẳng thắn, cụ thể, đúng thẩm quyền, có văn bản xác định nhiệm vụ rõ ràng, thời hạn hoàn thành, thời hạn báo cáo kết quả. Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong việc tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thông tin về công tác giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả giải quyết các kiến nghị để cử tri và nhân dân biết, giám sát./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào