UBND huyện tăng cường công tác BTGPMB đối với các dự án trọng điểm của tỉnh đang triển khai trên địa bàn huyện

06/06/2019

 

Sáng ngày 05/6/2019, UBND huyện tổ chức hội nghi nghe báo cáo về công tác BTGPMB đối với các dự án trong điểm của tỉnh đang được triên khai trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Lê Quý Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các Phòng Tài nguyên & Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh Tế - Hạ Tầng, Văn phòng HĐND-UBND huyện và Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

  

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Quyền Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

 

Hội nghị được nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện trình bày báo cáo tiến độ thực hiện công tác BTGPMB hỗ trợ tái định cư Dự án đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến Khu danh Thắng Tây Thiên; dự án đường nối Tây Thiên đến khu du lịch Bến tắm; Dự án bồi thường hỗ trợ & tái định cư, giải phóng mặt bằng Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên . Theo báo cáo, Dự án đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên do Sở giao thông vận tải làm chủ đầu tư, chiều dài đoạn tuyến thuộc địa phận huyện Tam Đảo là 4,2km. Tính đến thời điểm hiên nay UBND huyện đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai thi công là 3,85km đạt tỷ lệ 91,%, số km còn lại đang gặp vướng mắc trong công tác BTGPMB còn 20 hộ chưa chấp hành GPMB; 09 hộ chưa thực hiện được việc bố trí  đất tái định cư, giãn dân cho các hộ do Sở Giao thông vận tải chưa đầu tư xây dựng hạ tầng khu tái định cư để di chuyển các hộ dân. Đối với dự án Đường nối Tây Thiên đến khu du lịch Bến tắm có tổng chiều dài là 2,14km, hiện nay đã tiến hành kiểm đếm xong 114/115 lượt hộ, đã phê duyệt 06 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 99/115 lượt hộ với diện tích 4,98ha; chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 89/99 lượt hộ đã phê duyệt và đã ban giao cho chủ đầu tư triển khai thi công 1,6km đạt tỷ lệ 74,7%. Dự án bồi thường hỗ trợ & tái định cư, giải phóng mặt bằng Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên do UBND huyện làm chủ đầu tư; dự án được UBND tỉnh thu hồi đất và giao UBND huyện thực hiện công tác BTGPMB với tổng diện tích thu hồi là 132ha. Dự án được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 thu hồi đất nông nghiệp với diện tích 82ha; giai đoạn 2 thu hồi đất ở và đất rừng sản xuất với diện tích 50ha. Tổng số hộ phải bố trí đất tái định cư sau khi thu hồi đất là 255 hộ. Tính đến thời điểm hiện nay, diện tích đất nông nghiệp thuộc dự án Khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây thiên đã thu hồi xong; đã đầu tư xong hạ tầng khu tái định cự cho nhân dân xã Đại Đình để phục vụ GPMB cho các hộ thuộc diện đất ở phải thu hồi để phục vụ dự án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp, Quyền Chủ tịch UBND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực trong triển khai công việc trong thời gian qua của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đối với các dự án trọng điểm của tỉnh đang triên khai trên địa bàn huyện. Đồng thời, đề nghị tiếp tục thông báo, giải thích, tuyên truyền đầy đủ chủ trương về dự án, cơ chế GPMB để người dân có đất nằm trong phạm vi dự án đồng thuận và chấp hành; sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư triển khai dự án. Đồng chí Quyền Chủ tịch UBND huyện cũng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tăng cường phối hợp với địa phương trong công tác GPMB, phân công thành viên xuống trực tiếp nắm tình hình kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để UBND huyện chỉ đạo giải quyết; tham mưu cho UBND huyện ra văn bản xin ý kiến UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên & Môi Trường trả lời về cơ chế, hỗ trợ đối với đất tái định cư, đất giãn dân, việc di rời các ngôi mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng phục vụ dự án; chỉ đạo Sở xây dựng sớm hoàn chỉnh hồ sơ để hoàn thành dự án. Đồng thời, chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng điều chỉnh quy hoạch bổ xung thêm dự án tường rào xung quang Khu Trung tâm văn hóa lễ hội Tây Thiên; mở rộng vỉa hè, trồng cây xanh tại khu đất tái định cư thuộc dự án Khu trung tâm văn hóa lễ hội Tây để tiến hành bàn giao đất cho các hộ thuộc dự án.

Cũng trong buổi sáng, UBND huyện đã cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác để trình Kỳ họp giữa năm của HĐND huyện./..

 

Trần Luận

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào