Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo TƯ kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận số 62 và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị tại huyện Tam Đảo

14/05/2019

 

Chiều 13/5/2019 Ban Chỉ đạo Trung ương do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại Huyện ủy Tam Đảo về kết quả thực hiện Kết luận số 62 và Kết luận số 102 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng tại huyện ủy Tam Đảo. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Bá Huy - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV; đồng chí Nguyễn Văn Đăng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo MTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng thuộc huyện; lãnh đạo Đảng ủy các xã: Hồ Sơn, Đạo Trù và Đại Đình.

 

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của huyện Tam Đảo, 10 năm qua cấp ủy, chính quyền huyện Tam Đảo đã quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện Kết luận số 62 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội theo chương trình, kế hoạch công tác. Chính quyền các cấp chủ động phối hợp hoạt động với mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể thông qua quy chế, chương trình để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tôn trọng và tạo điều kiện để nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu tại hội nghị

Mặt trận tổ quốc, tổ chức đoàn thể các cấp đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Với phương châm đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng, hệ thống mặt trận tổ quốc, đoàn thể và các hội đã hoạt động linh hoạt, chú trọng thu hút các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia công tác mặt trận, đoàn thể tạo sự đa dạng về thành phần, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức.

Thực hiện Kết luận số 102 của Bộ Chính trị về Hội quần chúng, trong 5 năm qua hoạt động của các hội trên địa bàn huyện Tam Đảo được đảm bảo, đội ngũ cán bộ, hội viên nhiệt tình, trách nhiệm với công tác hội. Sự phối hợp giữa mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể với các Hội quần chúng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng, chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các thành viên đoàn kiểm tra đề nghị Mặt trận tổ quốc và một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của huyện, cơ sở làm rõ thêm các hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên; công tác sắp xếp, tinh giản bộ máy từ cơ sở đến thôn; vai trò tham mưu của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị -  xã hội đối với việc thực hiện Kết luận 62 và Kết luận 102 của Bộ Chính trị với cấp ủy, chính quyền địa phương; vai trò của các đoàn thể trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn....

Giải trình những nội dung đoàn kiểm tra đưa ra, đại diện mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng trên địa bàn huyện Tam Đảo cho rằng việc sáp nhập Hội nạn nhân chất độc da cam với Hội chữ thập đỏ hiện nay chưa hợp lý; việc thu hút hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, nhất là cơ sở còn nhiều hạn chế; kinh phí hoạt động, phụ cấp cho cán bộ làm công tác chuyên trách của các tổ chức đoàn thể, Hội quần chúng còn thấp; việc huy động nhân lực để làm công tác giám sát, phản biện xã hội còn khó khăn.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Phước Lộc – Phó Ban Dân vận Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Kết luận 62 và Kết luận 102 của Bộ Chính trị tại huyện Tam Đảo. Đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng hyện Tam Đảo tiếp tục quan tâm đến hoạt động của mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng đảm bảo có sự lãnh đạo của Đảng; cụ thể hóa các chủ trương, cơ chế phối hợp, đồng bộ, liên thông các văn bản; tăng cường chỉ đạo công tác dân vận chính quyền; minh bạch công khai các hoạt động đối thoại. Nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phát huy vai trò tham mưu của mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng đoàn viên, hội viên và đồng bộ giữa tính xã hội, tính chính trị trong các phong trào thi đua, cuộc vận động; quan tâm tạo điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất các hoạt động, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị và các hội quần chúng. Đồng chí Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc cũng nhấn mạnh: qua buổi làm việc, trao đổi với Huyện ủy Tam Đảo đã có rất nhiều thông tin, ý kiến có chất lượng để đoàn kiểm tra tiếp thu, tổng hợp báo cáo trung ương về hai kết luận của Bộ Chính trị về công tác mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào