Tăng cường giải pháp chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế năm 2019

07/05/2019

Chiều ngày 03/5/2019 Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế huyện Tam Đảo đã họp triển khai kế hoạch chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế năm 2019. Đồng chí Lê Quý Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Lê Quý Dương – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của ngành Thuế huyện: Năm 2018 tổng số thu ngân sách trên địa bàn huyện do cơ quan thuế quản lý đạt trên 158,9 tỷ đồng đạt 157,3% kế hoạch giao và bằng 126% so với cùng kỳ. Để có được kết quả như vậy, ngành Thuế huyện đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý thuế…do vậy việc thu hồi thuế đạt hiệu quả tích cực. Trong năm 2018 ngành thuế đã thu hồi được trên 11,6 tỷ đồng tiền thuế nợ. Tuy nhiên bên cạnh đó hiện nay tổng số tiền thuế nợ cả 02 năm 2017,2018 còn trên 50 tỷ đồng. Việc thu hồi nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế còn gặp nhiều khó khăn, phức tạp. Hầu hết các doanh nghiệp  có số thuế nợ trên 90 ngày và hết thời gian gia hạn nộp thuế đều là các đơn vị khó khăn về tài chính, không có khả năng thanh toán…

Để tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đối với công tác quản lý thu thuế, chống thất thu và thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành và vượt tối thiểu 5% dự toán pháp lệnh được giao; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế ở địa bàn. Đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương của cán bộ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức tuân thủ trách nhiệm của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế; tạo môi trường sản xuất kinh doanh công bằng, bình đẳng, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người nộp thuế. Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ thuế huyện Tam Đảo đã đề ra một số giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện phối hợp với Chi cục Thuế triển khai các biện pháp quản lý thu, khai thác tăng thu, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao; Tăng cường kiểm tra, rà soát tất cả các nguồn thu phát sinh, nguồn thu còn tiềm năng trên địa bàn; theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của người nộp thuế; tình hình nợ đọng thuế; tình hình giải ngân, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các nguồn thu về đất đai, phí, lệ phí, thu khác ngân sách. Đối với các doanh nghiệp còn nợ đọng thuế trên địa bàn thì cơ quan Thuế cần chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện để có biện pháp thu hồi nợ đọng thuế đạt kết quả cao. Các cá nhân, tổ chức nào còn nợ đọng thuế quá hạn thì cần công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương…/.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào