UBND huyện giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho đơn vị xã Yên Dương

26/04/2019

Chiều ngày 26/4/2019, tại UBND xã Yên Dương, Ban Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ cho đơn vị xã Yên Dương. Dự hội nghị có các đồng chí thành viên BCĐ, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND – UBND xã Yên Dương, Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, các đồng chí đã được quán triệt chung về những muc đích, ý nghĩa, yêu cầu đối với công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ; thông qua ý định diễn tập chiến đấu phòng thủ đối với đơn vị xã Yên Dương. Theo ý định diễn tập xã Yên Dương sẽ tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ vào ngày 8/05/2019 tại trụ sở UBND xã Yên Dương. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: Giai đoạn 1:  Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; Chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng. Chuyển lực lượng vũ trang xã từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ, Chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến. Giai đoạn 2: Tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang xã Yên Dương.

Để chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức diễn tập chiến đấu Phòng thủ của xã Yên Dương đạt kết quả tốt, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo cần thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được phân công và hỗ trợ đơn vị diễn tập thực hiện và cử cán bộ theo dõi; Ban chỉ huy Quân sự huyện tham mưu cho huyện chỉ đạo xã Yên Dương về công tác tổ chức diễn tập, hướng dẫn luyện tập tổng, trong diễn tập cần bám sát theo các văn bản hưỡng dẫn của cấp trên, tổ chức luyện tập cho lực lượng tham gia diễn tập và đảm bảo đủ nội dung diễn tập. Ngoài ra cần huy động cả hệ thống Chính trị vào cuộc, coi đây là nhiệm vụ Chính trị của địa phương  để công tác diễn tập của xã được đạt kết quả cao nhất../.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào