Tam Đảo họp Ban Đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện quý I năm 2019.

26/04/2019

Chiều ngày 24/04/2019, Ban Đại diện - Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Tam Đảo tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động quý I năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong quý I, phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, UBND các xã triển khai thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn, lãi tồn đọng; nợ quá hạn, nợ khoanh, củng cố tổ tiết kiệm và vay vốn… Tổng dư nợ đến ngày 31/03/2019 là 407.353 triệu đồng, tăng 0,8% so với đầu năm, đạt 99,4% kế hoạch được giao; doanh số cho vay trong quý là trên 3.301 triệu đồng.Trong quý đã tiếp tục tiến hành giải ngân ở các nội dung như chương trình cho vay hộ nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, nước sạch vệ sinh môi trường... Qua đó giúp các đối tượng được thụ hưởng từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huyện tiếp cận với nguồn vốn để đầu tư thúc đẩy sản xuất, phát triển kinh tế tạo thêm việc làm mới, từng bước vươn lên thoát nghèo. Trong quý đã có 494 hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ vay tạo việc làm đã được vay vốn của NHCSXH; có 440 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được nâng cấp làm mới giúp cho hộ dân cải thiện môi trường ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: Nợ quá hạn ở mức cao; việc gửi tiền tiết kiệm qua Tổ còn thấp… 

Trong quý II năm 2019, Ban đại diện - Hội đồng quản trị NHCSXH huyện phấn đấu thực hiện chỉ tiêu kế hoạch tín dụng: đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình cho vay đối với người nghèo, đối tượng chính sách và các đối tượng khác; tổng nguồn vốn đạt trên 412 tỷ đồng; tổng dư nợ đạt trên 409 tỷ đồng; nợ quá hạn giảm dưới 0,2%; tỷ lệ thu lãi đạt trên 99%; huy động tiết kiệm đạt trên 90% chỉ tiêu giao;; kiện toàn củng cố tổ Tiết kiệm và vay vốn hoạt động trung bình, yếu đảm bảo đến cuối quý không có tổ hoạt động yếu.../.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào