Đoàn công tác của huyện kiểm tra, khảo sát thực tế xây rãnh thoát nước bảo vệ môi trường ở xã Đại Đình

10/04/2019

Thực hiện chủ trương nâng cấp hệ thông mương, rãnh thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn của tỉnh. Sáng ngày 09/4/2019, tại xã Đại Đình đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên & Môi trường đã đi kiểm tra, khảo sát hệ thống mương, rãnh thoát nước thuộc thôn Đông Lộ xã Đại Đình.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại hội nghị

Xã Đại Đình và xã Hợp được huyện Tam Đảo triển khai thi điểm nâng cấp, cải tạo, làm mới về xử lý hệ thống mương, rãnh thoát nước sinh hoạt của nhân dân đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn. Theo chủ trương đầu tư của tỉnh, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ toàn bộ nguyên vật liệu xây dựng dùng để cải tạo, nâng cấp và làm mới mương rãnh thoát nước; các địa phương phải đóng góp ngày công xây dựng. Xã Đại Đình hiện có khoảng trên 45km hệ thống mương, rãnh lằm xem kẽ ở các khu dân cư. Trong đó, Thôn Đông Lộ xã Đại Đình là thôn được UBND xã chọn làm thí điểm về nâng cấp, cải tạo hệ thống mương, rãnh thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường với tổng chiều dài trên 1km.  Ngay sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế ở thôn Đông Lộ xã Đại Đình đoàn công tác của huyện đã tiến hành làm việc với UBND xã và Chính quyền địa phương thôn Đông Lộ, nhằm thảo luận về một số vấn đề cần triển khai trong quá trình thực hiện. Tại buổi thảo luận, các thành viên trong đoàn cũng như địa phương xã Đại Đình đã đưa ra một số đề nghị huyện hỗ trợ cho người dân trực tiếp thi công; đảm bảo đủ phương tiện máy móc phục vụ cho công tác thi công và lập kế hoạc tổ chức thực hiện, cần rõ người, rõ việc…

Kết luận buổi làm việc đồng chí Bí thư Huyện ủy nghi nhận tình thần tự giác triển khai của xã Đại Đình cũng như sự ủng hộ trong quá trình làm điểm của nhân dân thôn Đông Lộ. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng nhấn mạnh đây là chủ trương lớn của tỉnh, người dân là chủ thể trực tiếp được thừa hưởng quyền lợi vì vậy đồng chí đề nghị: UBND xã Đại Đình, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho nhân dân trên địa bàn nắm và hiểu sâu sắc về chủ trương mới của tỉnh từ đó tạo sự đồng thuận trong nhân dân góp phần đảm bảo công tác vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn. Đồng thời đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị UBND xã Đại Đình phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Tài nguyên & Môi trường, Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện xây dựng kế hoạch triển khai dự án cải tạo, nâng cấp, xây mới hệ thống mương, rãnh thoát nước sinh hoạt, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công để từ đó đưa ra giải pháp khắc phục và hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Cùng với xã Đại Đình, xã Hợp Châu của huyện được chọn triển khai mô hình thí điểm đầu tư hỗ trợ xây dựng, cải tạo mương, rãnh thoát nước thải; từ kết quả làm điểm sẽ tiến hành rút kinh nghiệm để nhân rộng trên quy mô toàn huyện../.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào