Đồng chí Bí thư Huyện ủy làm việc với Đảng ủy xã Bồ Lý

11/03/2019

 

Tiếp tục chương trình làm việc của Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo về công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các kết luận của BTV Huyện ủy đối với các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Sáng ngày 07/03/2019, Tại UBND xã Bồ Lý, Đồng chí Lưu Đức Long – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã có buổi làm việc với Đảng ủy, UBND xã Bồ Lý về thực hiện thông báo kết luận số 344 – TB/KL của BTV Huyện ủy Tam Đảo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Bồ Lý ngày 07/8/2018 về thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 -2020. Cùng dự có đồng chí Phạm Đình Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Lê Qúy Dương - Phó Chủ tịch UBND huyện. 

  

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

 

Tại buổi làm việc, Đảng ủy xã Bồ Lý đã báo cáo với đoàn công tác của Huyện ủy về kết quả thực hiện kết luận số 344 – TB/KL của BTV Huyện ủy Tam Đảo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Bồ Lý ngày 07/08/2018. Theo báo cáo, ngay sau khi nhận được thông báo kết luận của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã Bồ Lý đã xây dựng kế hoạch số 34 – KH/ĐU ngày 13/8/2018, kế hoạch thực hiện kết luận của BTV Huyện ủy về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội xã Bồ Lý nhiệm kỳ 2005 – 2020. Ban thường vụ Đảng ủy xã cũng đã tiến hành rà soát lại các mục tiêu Đại hội từ đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Cũng theo báo cáo về kết quả thực hiện, đến nay giá trị sản xuất năm 2018 xã Bồ Lý tăng 29% đạt mục tiêu đại hội; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 33 triệu đồng, đạt mục tiêu Đại hội; tổng thu ngân sách năm 2018 tăng so với năm 2017 là 31,8%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,86% mục tiêu ĐH đề ra đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của xã xuống còn dưới 5%; số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa năm 2018 chiếm 82,5% chưa đạt mục tiêu đại hội đề ra; năm 2018 xã Bồ Lý đã kết nạp được 19 đảng viên vượt chỉ tiêu giao là 7 đảng viên... Bên cạnh những kết quả đã đạt được thì trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận của BTV Huyện ủy, Đảng ủy xã Bồ Lý vẫn chưa thực hiện tốt nhiệm vụ giao theo kết luận số 344 của BTV Huyện ủy như: Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý đất đai; công tác giải quyết chính sách đất dịch vụ, giao đất ở cho nhân dân; tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn chưa được xử lý dứt điểm...

Qua kiểm tra, đánh giá về việc thực hiện kết luận của BTV Huyện ủy của xã Bồ Lý, đồng chí Lưu Đức Long – Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của BTV xã; phân tích rõ những nguyên nhân trong công tác tổ chức thực hiện của Đảng ủy – UBND xã dẫn đến nhiều nội dung thực hiện chưa đạt kết quả cao. Do vậy, Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị Đảng ủy xã Bồ Lý cần đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Chính quyền xã; đoàn kết nội bộ, tập trung dân chủ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết mà Đại hội đề ra cũng như hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo kết luận số 344 của BTV Huyện ủy; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện; quyết tâm giải quyết xong chính sách đất dịch vụ, giao đất ở cho nhân dân; tập trung củng cố bộ máy trong công tác cán bộ; rà soát lại toàn bộ các Văn bản, Yêu cầu, Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên. Xây dựng kế hoạch trả nợ đọng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, quyết tâm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh Quốc phòng địa phương. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng giao cho UBKT Huyện ủy phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra lại toàn bộ Nghị Quyết của HĐND xã ban hành, kiểm tra quy chế hoạt động của HĐND xã; UBND huyện kiểm tra lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật cấp xã ban hành./.

 

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào