Đại hội đại biểu MTTQ xã Tam Quan nhiệm kỳ 2019-2024

11/01/2019

Trong 2 ngày 09 - 10/01/2019, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc xã Tam Quan đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024. Dự, chỉ đạo Đại hội có Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo; lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã cùng 82 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã.

 

Lãnh đạo MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019, công tác Mặt trận và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Tam Quan không ngừng được củng cố và phát triển. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của mặt trận, trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với các cuộc vận động “ngày vì người nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, hoạt động nhân đạo, từ thiện; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; người Việt Nam ưu tiên dung hàng Việt Nam. Trong 05 năm qua, Uỷ ban mặt trận tổ quốc xã đã phối hợp vận động nhân dân ủng hộ các quỹ đạt và vượt chỉ tiêu trên giao như: quỹ “vì người nghèo” được trên 110 triệu đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, ủy ban MTTQ xã đã phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện hỗ trợ xây mới 7 nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí hỗ trợ 215 triệu đồng. Việc thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ được triển khai hiệu quả thiết thực. Đặc biệt trong quá trình thực hiện nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa được nhân dân đồng thuận tham gia. Qua bình xét, hàng năm toàn xã có trên 80% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giám sát đầu tư cộng đồng, phản biện xã hội cũng được mặt trận tổ quốc xã phối hợp thực hiện tốt. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong 5 năm qua cán bộ đoàn viên hội viên và nhân dân đã hiến được trên 5.200m2 đất; đóng góp trên 1,1 tỷ đồng và trên 1.900 ngày công để thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM ở địa bàn.

 

Ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Quan nhiệm kỳ 2019-2024 ra mắt tại Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã hiệp thương cử 31 đồng chí vào Ủy ban MTTQ xã nhiệm kỳ 2019-2024 và cử các đại biểu đi dự đại hội đại biểu MTTQ huyện Tam Đảo thời gian tới.

 

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Triệu Ngọc Đĩnh – HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện đã đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Uỷ ban MTTQ xã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Mặt trận tổ quốc xã cần phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên không ngừng đổi mới phương thức tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp rộng rãi và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó khẳng định vị trí, vai trò của mặt trận trong hệ thống chính trị; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các hoạt động xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương; chủ động, trách nhiệm cao hơn nữa trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch-vững mạnh.

 

Lãnh đạo xã Tam Quan trao giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ huyện và Uỷ ban nhân dân xã Tam Quan đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019./.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào