Ban CHQS huyện khai mạc lớp tập huấn cán bộ DQTV năm 2019

10/01/2019

Sáng ngày 08/01/2019,  BCH Quân sự huyện đã tổ chức khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2019 cho trên 50 chiến sỹ dân quân là cán bộ Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn và các đơn vị tự vệ trên địa bàn huyện.

 

Toàn cảnh lớp tập huấn

Trong 5 ngày từ ngày 8-12/1/2019, các chiến sỹ dân quân sẽ được nghiên cứu về: Đường lối, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại; Chiến tranh bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Công tác quốc phòng và quản lý nhà nước về quốc phòng ở xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức; Xây dựng và hoạt động của xã, thị trấn trong khu vực phòng thủ; Công tác quán lý DQTV, DBĐV, vũ khí, vật chất trang thiết bị, trang phục DQTV; Tổ chức và phương pháp diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, thị trấn; Một số ký hiệu về quân sự, cách viết chữ trên sơ đồ, bản đồ…

Qua lớp tập huấn nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân quân tự vệ nắm vững nguyên tắc tổ chức xây dựng huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ và thống nhất việc tổ chức quản lý, chỉ huy, điều hành huấn luyện dân quân tự vệ; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, sử dụng các loại vũ khí, không ngừng củng cố nâng cao nhận thức vai trò, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo đảm độ tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền trong xử lý các tình huống./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào