HĐND huyện giám sát việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

05/12/2018

 

 

Để chuẩn bị nội dung báo cáo về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ 12 (kỳ cuối năm 2018) của HĐND huyện. Chiều ngày 30/11/2018 HĐND huyện tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; tổ trưởng các tổ đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. 

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND huyện về kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri. Theo báo cáo, toàn huyện đã tiếp nhận 118 ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện, qua phân loại ý kiếm có 76 ý kiến thuộc trách nhiệm của cơ quan chuyên môn của huyện; 42 ý kiến thuộc trách nhiệm các cơ quan ngành dọc trên địa bàn giải quyết. Cũng theo báo cáo, cơ bản các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến đã được các phòng, ban, cơ quan tổng hợp, phân loại và trả lời cụ thể, đúng thẩm quyền, đủ nội dung câu hỏi. Trong đó ý kiến thuộc về lĩnh vực Nông nghiệp – Thủy lợi có 27 ý kiến; lĩnh vực về Giao thông – Xây dựng có 15 ý kiến; lĩnh vực Kế hoạch - Đầu tư - Tài chính là 11 ý kiến; lĩnh vực về Điện có 13 ý kiến; lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường có 25 ý kiến; liên quan đến công tác Bồi thường GPMB có 06 ý kiến; các ý kiến còn lại thuộc về lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. Tại hội nghị, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị cũng tiến hành giải trình, làm rõ các nội dung đã trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và bổ xung thêm vào nội dung trả lời ý kiến đảm bảo cho phần trả lời đầy đủ, cụ thể, minh bạch, đáp ứng nhu cầu thông tin của cử tri.

   

Các đại biểu dự hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan của huyện tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu, bổ xung vào kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Văn phòng HĐND - UBND tổng hợp kết quả bổ xung của các phòng, ban, cơ quan đơn vị và hoàn chỉnh báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 12 ( kỳ họp cuối năm ) HĐND huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các tổ Đại biểu HĐND huyện phối hợp với MTTQ trong công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2016 – 2021./. 


 

Trần Luận

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào