UBND huyện nghe báo cáo tiến độ Xây dựng NTM

13/09/2018

Sáng ngày 12/9/2018, UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng NTM năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Phòng Tài nguyên & Môi trường, lãnh đạo các xã Đạo Trù, Bồ Lý, Đại Đình, Minh Quang, Hợp Châu và Hồ Sơn.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện  ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của văn phòng điều phối NTM huyện, hiện nay huyện Tam Đảo đã có 7/8 xã đạt chuẩn NTM, xã Đạo Trù còn một tiêu chí chưa đạt là tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa (TC6). Tại hội nghị, UBND các xã cũng đã báo cáo về kết quả thực hiện NTM và chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và kế hoạch trả nợ các tiêu chí đối với các xã đã đạt NTM. Theo UBND các xã báo cáo thì hầu hết các xã trên địa bàn đều nợ các hạng mục trong tiêu chí Văn hóa (TC6) như: Việc mở rộng diện tích 5 nhà văn hóa thôn và hoàn thành GPMB Trung tâm văn hóa xã đối với xã Đạo Trù; hoàn thiện cổng và tường rào đối với Trung tâm văn hóa thể thao xã Minh Quang; xã Hợp Châu cần hoàn thiện 02 nhà văn hóa thôn, xây dựng tường bao, cổng Trung tâm văn hóa thể thao của xã; đối với xã Hồ Sơn còn nợ hạng mục cổng chợ, khu xử lý rác thải và xã Bồ Lý còn chưa hoàn thiện cổng, tường rào và hệ thống nước cho khu nhà Trung Tâm văn hóa thể thao xã.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Thời gian còn lại của năm 2018 chỉ còn 3 tháng, các xã cần tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và trả nợ đối với các tiêu chí chưa đạt trong xây dựng NTM, đặc biệt quan tâm đến các tiêu chí nợ đọng và phát huy hiệu quả các tiêu chi đã đạt; các hạng mục còn nợ trong tiêu chí Văn hóa cần phải hoàn thành trong tháng 10/2018 và có kế hoạch trả nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM. Đồng thời, đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin tập trung đôn đốc các xã hoàn thiện tiêu chí Văn hóa, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tăng cường công tác phối hợp, đôn đốc các xã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới và tiến tới huyện đạt Nông thôn mới trong năm 2018./.

Trần Luận

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào