Thường trực HĐND huyện thông qua một số nội dung quan trọng

06/09/2018

 

Sáng ngày 04/9/2018 Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị thông qua một số nội dung quan trọng trong tháng 9/2018. Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có đồng chí Ngô Hữu Mai – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Ban của HĐND huyện; Ủy ban MTTQ huyện.

 

Đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đại biểu Quốc hội khóa XIV chủ trì hội nghị

Tại hội nghị các đồng chí đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo thẩm tra điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2019; Báo cáo về việc sửa đổi quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện; Báo cáo kết quả công tác tháng 8, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2018 của Thường trực HĐND và các Ban HĐND huyện. Bên cạnh đó Thường trực HĐND huyện cũng triển khai một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Theo báo cáo của Ban kinh tế  - xã hội HĐND huyện, trên cơ sở cân đối nguồn thu tại địa phương và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới, UBND huyện đã đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 với một số nội dung như: Điều chỉnh về tổng nguồn vốn đầu tư công của cả giai đoạn 2016-2020; đề xuất bổ sung 12 công trình mới vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 nhằm thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện; thực hiện giãn, hoãn kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 đối với 05 dự án đầu tư mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020…

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đồng chí tại hội nghị, đồng chí Lưu Đức Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã yêu cầu: Ban kinh tế xã hội cần hoàn chỉnh lại báo cáo thẩm tra việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019 của huyện, trong đó cần làm rõ một số danh mục, dự kiến nguồn đầu tư để đảm bảo đầu tư các công trình mới có trọng tâm, trọng điểm phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện, bên cạnh đó cũng phải ưu tiên nguồn vốn để trả nợ xây dựng cơ bản của huyện. Trên cơ sở quy chế làm việc của HĐND và Thường trực HĐND huyện, đồng chí Lưu Đức Long – Chủ tịch HĐND huyện cũng yêu cầu cần kiện toàn, sắp xếp các tổ đại biểu HĐND huyện, thành viên các Ban của HĐND huyện một cách hợp lý để tăng cường công tác thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri … của Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021; phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan dân cử trên địa bàn huyện./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào