Hội nghị triển khai Kế hoạch số 142/KH – BCĐ ngày 17/7/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với xã Đại Đình

31/08/2018

 

Sáng ngày 30/8/2018, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch số 142/ KH – BCĐ ngày 17/7/2018 của UBND huyện về việc thực hiện Đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với xã Đại Đình. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện; đồng chí Tạ Văn Trần - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, đơn vị của huyện; lãnh đạo Công an huyện; Đội trưởng các Đội nghiệp vụ Công an huyện; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Đại Đình; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ xã Đại Đình.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã được cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện thông qua kế hoạch thực hiện đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội của UBND huyện đối với xã Đại Đình và UBND xã Đại Đình cũng đã thông qua kế hoạch thực hiện đề án Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội của UBND xã; thông qua các quyết định thành lập BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của huyện và của UBND xã Đại Đình. Theo Đề án, xã Đại Đình là một trong 9 xã trên địa bàn tỉnh, được UBND tỉnh phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội và thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm trong năm 2018. Tại hội nghị, đã có 06 ý kiến thảo luận, chỉ ra các giải pháp thực hiện trong việc Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội đối với xã Đại Đình.

 

Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Hồng Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện đề nghị: UBND xã Đại Đình tích cực triển khai các giải pháp thực hiện kế hoạch của Đề án, phối hợp với Công an huyện xây dựng 05 mô hình tự quản về ANTT, tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh thôn xóm; xây dựng, duy trì thực hiện tốt nếp sống văn minh, phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết dứt điểm mâu thuẫn giữa các Ni, Sư tại Chùa Thượng Tây Thiên. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị lực lượng Công an huyện cần phát huy vai trò cơ quan thường trực BCĐ trong việc triển khai kế hoạch thực hiện đề án có hiệu quả; tham mưu cho UBND huyện tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; tập trung nắm tình hình, điều tra và tham mưu cho huyện về giải quyết mâu thuẫn của các sư, các ni tại Chùa Thượng Tây Thiên; phối hợp với UBND xã Đại Đình và các Sở, Ngành làm tốt công tác bồi thường, GPMB đối với các dự án trọng điểm của tỉnh đang được triển khai trên địa bàn xã Đại Đình. Tổ chức điều tra, khám phá nhanh các vụ án, vụ việc liên quan đến ANTT, kịp thời xử lý nghiêm minh trước pháp luật, làm tốt công tác phối hợp giải quyết các vụ việc, không để tồn đọng kéo dài, chú trọng công tác lập hồ sơ các đối tượng băng nhóm, vi phạm nhiều lần để đưa đi cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở./.

 

Trần Luận

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào