Ban Thường vụ Huyện ủy làm việc với xã Bồ Lý

03/08/2018

Sáng ngày 02/8/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Đảo đã có buổi làm việc với Đảng ủy – UBND xã Bồ Lý. Cùng tham dự buổi làm việc có lãnh đạo các ngành: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế - hạ tầng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Nội vụ, Lao động, TB & XH, Thống kê, Văn hóa. Đồng chí Lưu Đức  Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc.

 

Đồng chí Lưu Đức  Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe báo cáo kết quả hơn 02 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bồ Lý lần thứ XXI, nhiệm kỳ (2015 – 2020); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, các đại biểu đã tiến hành thảo luận, làm rõ những nguyên nhân, hạn chế cần khắc phục trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương cũng như các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian qua mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự giúp đỡ của các cấp, các ngành. Những năm gần đây, diện mạo nông thôn xã Bồ Lý đã có nhiều thay đổi. Xã Bồ Lý đã lãnh đạo thực hiện thắng lợi 9/16 mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020. Hệ thống chính trị được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Bồ Lý nhiệm kỳ (2015 – 2020). Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lưu Đức Long – Bí thư Huyện ủy yêu cầu: Trong giai đoạn tiếp theo Đảng bộ xã cần tập trung chỉ đạo, rà soát kết quả thực hiện các mục tiêu để từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, xác định giải pháp để hoàn thành các mục tiêu chưa đạt; tập trung thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ chính trị, kiên quyết chống biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức trong đội ngũ cán bộ công chức xã; thực hiện rà soát bộ máy, quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới; đổi mới phương pháp tuyên truyền, vận động để tập hợp đoàn kết nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thành lập các hợp tác xã để liên kết người dân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nhân dân; chỉ đạo thực hiện kiểm điểm năm dân vận chính quyền 2018. Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đề nghị các đồng chí trong BTV, BCH Đảng bộ huyện cần quan tâm, hướng về cơ sở để góp phần cùng đảng bộ xã Bồ Lý nói riêng và Đảng bộ huyện Tam Đảo nói chung thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.../.

Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào