Tam Đảo: Kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK bài 1

04/05/2017

Ngày 4-5/5/2017, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tam Đảo tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng Tiểu liên AK bài 1 cho các chiến sĩ tự vệ khối các cơ quan huyện, khối dân quân tự vệ các xã, thị trấn trên địa bàn năm 2017 .

 

Lãnh đạo BCH quân sự huyện chúc mừng bắn giỏi cho chiến sỹ tự vệ của công ty TNHH 1 thành viên Thủy lợi Tam Đảo

Trong thời gian kiểm tra, các chiến sỹ dân quân tự vệ đã được kiểm tra nội dung bắn súng Tiểu liên AK bài 1 cự ly bắn là 100m, số lượng đạn là 09 viên với 3 tư thế: nằm bắn có bệ tỳ, quỳ bắn và đứng bắn. Với tinh thần bình tĩnh,tự tin nhiều chiến sỹ dân quân tự vệ đã hoàn thành tốt phần kiểm tra của mình bắn trúng đích được lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự tặng hoa bắn giỏi ngay tại thao trường.

Thông qua đợt kiểm tra bắn đạn thật, nhằm đánh giá trình độ tổ chức và phương pháp huấn luyện, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trình độ, kỹ năng  sử dụng các loại vũ khí thiết bị có trong biên chế. Đồng thời, rèn luyện yếu lĩnh, tâm lý cho các chiến sĩ dân quân, tự vệ nâng cao khả năng chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Các chiến sỹ dân quân tự vệ thực hiện bắn đạn thật tại thao trường

Kết quả bắn đạn thật của lực lượng dân quân, tự vệ khối các cơ quan huyện và xã, thị trấn đợt này đã hoàn thành chương trình huấn luyện năm 2017, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị kỹ thuật trong suốt quá trình kiểm tra./.

Hải Yến

 

tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào