Phòng GD&ĐT huyện Tam Đảo kiểm tra bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, tiểu học và THCS năm học 2016-2017

03/05/2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SGDĐT ngày 24/6/2016 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2016-2017. Phòng GD&ĐT Tam Đảo đã tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2016-2017 nội dung 1 và nội dung 2. Địa điểm kiểm tra: Giáo viên tiểu học: Dự kiểm tra tại Trường Tiểu học Tam Quan I; Giáo viên THCS: Dự kiểm tra tại Trường THCS Tam Đảo; Giáo viên mầm non: Dự kiểm tra tại Trường Mầm non Hợp Châu.  

 

Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát biểu khai mạc kỳ kiểm tra

Tổng số tham gia dự thi có 741 người, trong đó: mầm non 226, tiểu học 284, THCS 231; đối tượng là 100% giáo viên thực hiện chương trình BDTX ( trừ giáo viên được miễn kiểm tra theo qui định). Với mục đích giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường. Yêu cầu đảm bảo tất cả giáo viên thuộc đối tượng bồi dưỡng phải thực hiện nhiệm vụ BDTX, đủ nội dung và thời lượng bồi dưỡng. Bồi dưỡng có trọng tâm, tập trung vào các vấn đề mới, những vấn đề thực tiễn đội ngũ đang gặp khó khăn; đảm bảo tính kế thừa và tính hệ thống giữa những nội dung bồi dưỡng trong các năm học. Phát huy vai trò nòng cốt của nhà trường trong việc tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo các hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên. Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) phải được đánh giá. Qua kiểm tra lấy kết quả đánh giá làm cơ sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học.        

 

 

Giáo viên mầm non đang làm bài thi

 

Phạm Bá Hòa – Phòng GD-ĐT Tam Đảo

 

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google
Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào