Thông báo về tình hình sâu bệnh và biện pháp phòng trừ sâu bệnh vụ mùa 2012

08/08/2012

Từ 10 - 12/08 sẽ có đợt rầy cám nở rộ với mật độ trên 2000 con/m2, nơi cao nhất 7000 con/m2. Đợt rầy này gây hại mạnh lùa giai đoạn trổ bông và có thể gây cháy rầy sớm, đặc biệt rầy có thể tích lũy gây hại lúa giai đoạn chín sữa – đỏ đuôi và gây cháy rầy trên diện rộng.

Đề nghị bà con, tổ chức phun trừ rầy triệt để khi mặt độ rầy từ 1500 con/m2 trở lên bằng một trong các loại thuốc đặc hiệu sau: Wussu 550EC, Victory 585EC. Khi phun thuốc bà con cần tuân thủ nguyên tắc 4 đúng trong sử dụng thuốc BVTV.

Ngoài ra bà con cần kết hợp phun thuốc trừ sâu đục thân, sâu cuốn lá, châu chấu, bệnh khô văn bằng một trong các loại thuốc: 

+ Sâu đục thân, sâu cuốn lá, châu chấu: Regent, Finico… 

+ Bệnh khô vằn: Anvil, Tilvil, Validacin…

-Trạm Bảo vệ thực vật huyện Tam Đảo-

 

Bạn thấy trang web của tỉnh như thế nào