Xã Bồ Lý

06/08/2013

Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã Bồ Lý

 

  

TỔ CHỨC BỘ MÁY

                             Điện thoại:  
02113.891.831 (VP - Đảng ủy)
  02113.831.391 (VP - UBND)
 

 

Trần Đình Phong

Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND

Email: phongtd@vinhphuc.gov.vn

   Điện thoại:

 
 

 

Nguyễn Trọng Dân

Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

Email: dannt@vinhphuc.gov.vn

   Điện thoại:

 

 

Nguyễn Minh Đắc

Phó Chủ tịch HĐND

Email: dacnm@vinhphuc.gov.vn

   Điện thoại:

 Tô Thái Vinh

   Phó Chủ tịch UBND

Email: vinhtt2@vinhphuc.gov.vn

   Điện thoại:


 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Xã Bồ Lý nằm ở phía Bắc của Huyện Tam Đảo, cách trung tâm huyện khoảng 15 km. Phía Bắc giáp xã Yên Dương; Phía Đông giáp xã Đạo Trù; Phía Tây giáp xã Thái Hòa(huyện Lập Thạch); Phía Nam giáp xã Đại Đình. Bồ Lý có địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng ruộng bậc thang, diện tích đất nông nghiệp nhỏ lẻ xen lẫn giữa các gò đồi. Thổ nhưỡng  có 3 nhóm đất chính: Đất phù sa; đất bạc màu; Đất đỏ vàng nhạt. Xã Bồ Lý có Sông Phó Đáy chảy qua, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất nông nghiệp của xã.

Xã Bồ Lý có từ thời Lý, Trần thuộc tổng Yên Dương huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Yên. Từ năm 1945 xã huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Từ 01/01/2004 là xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Hiện nay xã có 12 thôn gồm: Thôn Đồng cà, Tây Sơn, Yên Hòa, Nghĩa Lý, Cầu Trang, Bồ Ngoài, Bồ Trong, Chùa Bồi, Ngọc Thụ, Trại Mái, Đồng Bụt,  và Tân Lập.

Tổng diện tích tự nhiên: 934,92 ha. Trong đó, diện tích đất nông nghiệp 746,77ha, chiếm 79,87% diện tích của xã; đất phi nông nghiệp 64,65ha, chiếm 6,91% diện tích của xã. Dân số (tính đến tháng 7/2012) là 1625 hộ, 6240 nhân khẩu. Có 7 dân tộc  sinh sống trên địa bàn: Kinh, Sán Dìu, Tày, Nùng, Mường, Lào, Hoa kiều. Đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 30,5%; Mật độ dân số bình quân 646 người/km2, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Trong những năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn vượt qua mọi khó khăn của toàn thể nhân dân trong xã, Đảng bộ và nhân dân xã Bồ Lý đã dành được nhiều thành tích trên nhiều lĩnh vực. Tổng giá trị thu nhập năm 2011 đạt: 36.995.750.000đồng. Trong đó, bình quân thu nhập đầu người = 6.050.000đồng/người/năm, Bình quân lương thực đầu người = 407kg/người/năm. Sản xuất Nông – lâm nghiệp năm 2011 chiếm 81,78%, Tiểu thủ công nghiệp xây dựng cơ bản là 7%, dịch vụ chiếm 11,21%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,35. Sự nghiệp giáo dục phát triển cả về quy mô, chất lượng, cơ sở vật chất. Đội ngũ cán bộ được đào tạo, rèn luyện qua thực tiễn công tác. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân có nhiều tiến bộ, đội ngũ cán bộ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư từng bước đáp ứng được công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa trung bình hàng năm ngày càng tăng, năm 2011 có 1.181hộ =75,7% đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, làng đạt tiêu chuẩn văn hóa = 8/12 làng = 75%. Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ, các hủ tục lạc hậu dần được bài trừ. Phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh trong nhân dân…

 Chính trị xã hội được ổn định, quốc phòng an ninh được tăng cường, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế. Chính quyền được kiện toàn, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành; Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được đổi mới và nâng cao chất lượng.

Trên địa bàn xã Bồ Lý có 9 điểm di tích. Trong đó có 5 ngôi đình, 3 ngôi chùa, 01 miếu. Đã có 02 di tích được xếp hạng đó là: Đình, Đền Bồ Lý thờ thất vị đại vương.

Xã Bồ Lý giữ tầm quan trọng trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tam Đảo đến năm 2020, tầm nhìn 2030, trong đó có việc chuyển đổi hướng cơ cấu cây trồng sang các giống lúa đặc sản và lúa chất lượng cao và đặc biệt là phát triển giống cây ăn quả đặc trưng của Bồ Lý là cây Na dai.

Các tin đã đưa ngày: