Ủy viên UBND huyện

17/09/2012

ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

 


 

Đinh Văn Mười

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 


 

     

Đặng Văn Chính      

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCHQS huyện      


      Trần Kim San 

UVBTV, Trưởng Công an huyện      

Phùng Quang Trường

HUV, Trưởng phòng Công thương

 

Các tin đã đưa ngày: