Thường trực ủy ban nhân dân huyện

11/09/2012

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TAM ĐẢO

 

Địa chỉ: xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853831
Email: 
 

THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN 

 

 

Đinh Văn Mười

  Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 02113 853 831

 Email: @vinhphuc.gov.vn

 

 


Nguyễn Hồng Hiệp

  Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02113 853 831

 Email: hiepnh@vinhphuc.gov.vn

 

 2.1.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:  Văn hóa và Thông tin, thể thao, du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; bảo hiểm xã hội; giải quyết việc làm và giảm nghèo, chính sách xã hội; công tác thanh tra; dân tộc, miền núi và tôn giáo; công tác cải cách hành chính, công nghệ thông tin; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thi hành án dân sự; quốc phòng, an ninh; các chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách. Ký các văn bản của UBND huyện báo cáo Huyện ủy, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp trên thuộc các lĩnh vực được phân công.

Phụ trách theo dõi công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án cụ thể như sau: Dự án di chuyển các hộ dân ra ngoài khu vực Vườn Quốc gia Tam Đảo; dự án nối từ đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh đến khu danh thắng Tây Thiên; dự án từ đường 302 đến Đền Thõng khu danh thắng Tây Thiên; dự án đường nối từ Tây Thiên đến khu du lịch Bến Tắm; dự án đường từ Tam Đảo 1 sang Tam Đảo 2.

2.2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Nội vụ, Văn hóa và Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp, Dân tộc, Thanh tra, Đài truyền thanh, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, BQL khu danh thắng Tây Thiên, BQL khu du lịch Tam Đảo; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX Tam Đảo.

2.3. Quan hệ phối hợp hoạt động giữa UBND huyện với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Huyện Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động huyện; phụ trách các tổ chức hội, các tổ chức hội nghề nghiệp (theo quy định tại Điều 15 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015).

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

2.5. Là Thủ trưởng cơ quan UBND huyện.

 


Lê Quý Dương 

Phó Chủ tịch UBND huyện 

Điện thoại: 02113 853 831

 Email:

 

 

 

2.1.Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển, kinh tế hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ rừng; Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch, xây dựng cơ bản; Tài nguyên & Môi trường, Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư (trừ một số dự án cụ thể đã giao cho các Phó Chủ tịch khác); Chính sách đất dịch vụ; giao thông vận tải, an toàn giao thông, tài sản công, khoa học - công nghệ; các chương trình mục tiêu và các dự án liên quan đến nhiệm vụ, lĩnh vực được phân công phụ trách.

Giúp Chủ tịch UBND huyện giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công, phụ trách. Ký các văn bản của UBND huyện báo cáo Huyện ủy, UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước cấp trên thuộc các lĩnh vực được phân công. Chủ trì phối hợp với các Phó Chủ tịch khác chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện, duyệt và ký các báo cáo kinh tế xã hội tháng, quý, 6 tháng và báo cáo tổng hợp khác của UBND huyện.

2.2. Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo hoạt động một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện gồm: Phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án xây dựng và Giải phóng mặt bằng, Trạm Khuyến nông.

2.3. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác khi được Chủ tịch UBND huyện phân công.

Các tin đã đưa ngày: