Ban Chỉ huy Quân sự huyện

09/08/2013

TỔ CHỨC BỘ MÁY


TRỤ SỞ BCH QUÂN SỰ HUYỆN

 

 

 

 

Đặng Văn Chính

Chỉ huy Trưởng

Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chi huy Trưởng

Tham mưu Trưởng

Nguyễn Ngọc Toàn

Phó Chỉ huy Trưởng

 

Trần Đắc Mạnh

Chính Trị viên

 

Nguyễn Trọng Tuấn

Chính Trị viên phó

 

 

Các tin đã đưa ngày: