Thường trực huyện ủy

11/09/2012

HUYỆN ỦY TAM ĐẢO

Địa chỉ: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853842 - Fax: 0211.3539909 -
Email: 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 
 

Phạm Quang Nguyên

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

 

Lưu Đức Long

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

 

         

            Nguyễn Văn Đăng

              Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

     

 

Các tin đã đưa ngày: