Thường trực huyện ủy

11/09/2012

HUYỆN ỦY TAM ĐẢO

Địa chỉ: Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo
Điện thoại: 0211.3853842 - Fax: 0211.3539909 -
Email: 

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 
 

Lưu Đức Long

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Ngô Hữu Mai

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

 

        

            Nguyễn Văn Đăng

              Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

     

 

Các tin đã đưa ngày: