Thường trực Hội đồng nhân dân

10/08/2016


 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 


Lưu Đức Long

 Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

 

 
 


Nguyễn Thành Chung

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND

 

 


Tạ Văn Trần

UVBTV, Trưởng Ban Dân tộc


Phạm Đình Nhân

UVBTV, Trưởng Ban KT - XH


Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Pháp chế

 

Các tin đã đưa ngày: