Thường trực Hội đồng nhân dân

10/08/2016

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

 

 

Phạm Quang Nguyên

TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

 

 
   

Nguyễn Thành Chung

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND

 

 

Các tin đã đưa ngày: