Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: cải tạo, nâng cấp đường DH65 từ Tam Quan đến Bưu điện xã Hồ Sơn

05/02/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: