Nghị quyết số 39/HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 huyện Tam Đảo

05/02/2021

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: