Nghị quyết số 29/NQ-HĐND, Nghị quyết về giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

06/02/2020

File đính kèm