DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN TAM ĐẢO

22/10/2012

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN TAM ĐẢO

 

 


Lưu Đức Long

  Bí thư Huyện ủy

 

 

Đinh Văn Mười

TUV, Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

 


 


 Nguyễn Thành Chung

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Trần Thái Sơn

UVBTV Huyện ủy

Phó chủ tịch UBND huyện

 


 Tạ Văn Trần

 UVBTV, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện,

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

Phạm Minh Đăng

UVBTV, Chỉ huy Trưởng

BCH Quân sự huyện

 


Trần Kim San

UVBTV, Trưởng Công an huyện

 

Đào Thắng

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

 

Phạm Thị Lan Hương

UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo 

 


Đặng Hoàng Lâm

 UVBTV, Bí thư Đảng ủy

TT Tam Đảo

 


 

Lê Công Thành

 UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: