BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM ĐẢO NHIỆM KỲ 2015 - 2020

30/09/2015

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM ĐẢO NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 

Lưu Đức Long

Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch HĐND huyện

 

 


 

Đinh Văn Mười

Phó Bí thư Huyện ủy,

Chủ tịch UBND huyện

 

 
 


Nguyễn Văn Đăng

Phó Bí thư Thường trực

Huyện ủy

 

Nguyễn Thành Chung

UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND Huyện

 

 

Nguyễn Hồng Hiệp

UVBTV, Phó Chủ tịch UBND

 

 

Phạm Đình Nhân

UVBTV, Trưởng Ban KT-XH HĐND

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

 

 

Trần Thái Sơn

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT

 

 

 

 

Tạ Văn Trần

UVBTV, Ct UB MTTQVN huyện

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

 

 

 

Hà Việt Thành

UVBTV, Chỉ huy trưởng BCH QS huyện

 

 

 

Trần Kim San

UVBTV, Trưởng Công an huyện

 

Phan Anh Tuấn

UVBTV, Bí thư ĐU TT Tam Đảo

 

Lê Quý Dương

Phó Chủ tịch UBND huyện 

  

Vũ Huy Cường

Chánh Văn phòng Huyện ủy

 

Triệu Ngọc Đĩnh

Phó Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

 

Đào Xuân Định

Chủ tịch UBND xã Hợp Châu

 

 Lưu Nguyên Hà

Bí thư Đảng ủy xã Đại Đình

 

Đỗ Thanh Hải

Bí thư Đảng ủy VQG Tam Đảo

 

 

Nguyễn Quang Hải

Trưởng Ban Pháp chế HĐND

 

 Phạm Thị Lan Hương

Trưởng Ban Tuyên Giáo Huyện ủy

 

 

Đinh Văn Lộc

Bí thư Đảng ủy xã Hồ Sơn

 

Lưu Xuân Năm

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đạo Trù

 

Khổng Đình Ngôn

Trưởng phòng Nội vụ

 

Nguyễn Châu Phi

Chủ tịch Hội Nông dân

 

 Trần Đình Phong

Bí thư Đảng ủy xã Bồ Lý

 

Trần Văn Quý

Phó Bí thư Đảng ủy xã Minh Quang

 

 Chu Văn Sáu

Trưởng phòng Lao động TB&XH

 

 Lê Công Thành

Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

 

Nguyễn Trung Thành

Trưởng phòng Tài nguyên và

Môi trường

 

Phan Thị Kim Thành

Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện

 

 

Đào Thắng

Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra

 

 

Nguyễn Văn Tiến

Trưởng phòng GD&ĐT

 

 

Trần Như Trai

Trưởng phòng Tư pháp huyện

 

 

Đỗ Quốc Trọng

Trưởng phòng Văn hóa và

Thông tin

 

Phùng Quang Trường

Trưởng phòng Công Thương

 

Trần Đức Tuấn

Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch

 

 Nguyễn Minh Tuân

Chánh Văn Phòng HĐND, UBND 

 


 

Vũ Quang Tuấn

Phó Ban Dân vận Huyện ủy

 

Lê Đức Thọ

Phó Ban Dân vận Huyện ủy

   

 

 

   
     

 

Các tin đã đưa ngày: