Thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng công trình: Điểm dân cư nông thôn tại khu Cầu Vân Làng Mạ 1, khu Cầu Vân Làng mạ 2, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo (Đợt 2)

22/04/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google