Thu hồi đất (đợt 4) để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và điều chỉnh Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 công trình: Điểm dân cư nông thôn tại khu Đồng Ngóc, thôn kiên Tràng, xã Tam Quan, huyện Tam Đảo

22/04/2022

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google