Phê duyệt chỉ định đơn vị tổ chức cuộc bán đấu giá tài sản đối với 32 ô đất tại Khu đấy dịch vụ, đất đấu giá....khu Núc Hạ, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

14/01/2022

Xem file đính kèm

File đính kèm

Các tin đã đưa ngày:
tìm kiếm
WebSite
Google